top of page

Bytový dům v Ostravě

architektonická soutěž, 2018

Dům který vytváří pointu nároží, ale zklidňuje místo. Nepoutá pozornost, ale zceluje město na rozhraní historického jádra. Vzhledem k poloze není dominantou, ale městským pojivem.

Rozmanitost bytové struktury je dána soutěžním zadáním i složitostí parcely vyměřené dopravním řešením místa.

Vyřazeno ze soutěže pro překročení stavební čáry arkýřem.
 

spolupráce: Ing.Arch. Ondřej Blaha, Ing.Arch. Martin Petřík​, Bc. Anna Svobodová

bottom of page