top of page

Revitalizace sídliště "Severovýchod" v Zábřehu

architektonická studie, Aapepchaabl, 2017

Návrh revitalizace veřejných prostranství největšího zábřežského sídliště. Propojování skrze přehlednost, pointy, identitu míst. Zdvojnásobení počtu parkovacích míst při zachování přírodního charakteru.

spolupráce:  
Ing.Arch. Ondřej Blaha, Ing.Arch. Martin Petřík
grafika: Martin Utíkal, Anna Svobodová

bottom of page