top of page

Komunitní objekty v Bzí

komunitní plánování, studie, 2013

Plán dvou komunitních budov v obci Bzí vznikl z diskusí s místními obyvateli. Na kraji obce je navržena obecní sušárna bylin, v jejím jádru pak poutní kostel doplňuje promenáda: víceúčelová stavba s klubovnou, toaletami, poutní útulnou a sezónní kavárnou.

bottom of page